Arne Gunnarsson heders- ordförande

Tidigare var han ordförande i Hemvärnets fastighetsförening, även denna i den gamla skolan som byggdes 1877. Ledamöterna i styrelsen minskade till sex och ordförande blev Bengt Winkvist. Övriga ledamöter är Emma Larsson, Jonas Olsson, Alf Svensson, Kjell Nilsson och Ann-Charlotte Nilsson.
Årsmötet var enigt att fastighetsföreningen skulle fortleva trots minskat intresse från de 30 medlemmarna.  Den nya styrelsen försöker nu bredda verksamheten för att göra den gamla skolan mer intressant. Vidare utsågs ledamöter i övriga kommittéer och blommor överlämnades till avgående funktionärer.

Top