Hjärt-Lungfondens forskare höll föredrag på SPF's möte

 

VITTSJÖ. Vid SPF Seniorens ordinarie månadsmöte den 3/11 höll Hjärt-Lungfondens läkaren och forskaren Andreas Edsfeldt föredrag om forskningens senaste utveckling rörande våra hjärtsjukdomar. Till mötet var SPF Verum och PRO Vittsjö inbjudna.

Det var cirka sextio åhörare som fick sig till livs den senaste utvecklingen rörande forskningen kring våra hjärtsjukdomar, och vi blev verkligen klara över hur långt man kommit i sin forskning.

Det var en synnerligen kompetent föredragshållare vid namn Andreas Edsfeldt som fångade de närvarande när han berättadeom sin intressanta forskning kring hjärtats sjukdomar. Han lyckades med att förmedla sina kunskaper i ämnet och efter att ha fångat allas intresse i nära en timme så fick vi ställa frågor. Svaren blev liksom föredraget i övrigt kunskapsmättade och frågeställarna hade all anledning att känna sig nöjda. Frågorna avtog så småningom och vi kunde alla hänge oss åt det efterlängtade kaffet med tillhörande tilltugg.

Top