Sägner och fabler i juli månad

VISA OM FRUNTIMMERSVECKAN
Rötmånaden infaller den 23 juli till den 23 augusti. Enligt praktikan skall det regna hela fruntimmersvecka och signaturen Balder har på 1930-talet diktat en visa med Vittsjöanknytning om just dessa företeelser.

Fast Fredrik göt tårar så ymniga att

skatorna en kunde hålla sig för skratt

lät Sara och Greta snällt nog bli att väta

ner Vittsjö - Min tös skall efter dem du heta.

Johanna var strålande skön likaså

med solgud på Vittsjöns böljande blå

men miss Magdalena hon blötte ner träna.

samt duschade lätt både folk och fäna

och Emma var gråtmild för att ej säga sur.

I Vittsjö hon kom då och då med en skur

men lilla Kristina lät snällt bli att grina,

den flickan får rangplats i år bland de fina.

Då dan före dan före Sjusovaredan

göt skurar från rymdens grå Ocean

så Jöns sa till Anna:

"Nu slipper vi vanna

för sju veckors ti bli ej darna så granna".

Men Jöns han tog miste, ty dagen därpå

sken solen så härligt och himlen var blå,

och nu vill jag gånga

att solskenet fånga

I Vittsjö till darna bli våta och vrånga.

                                               Balder

"Balders" diktning säger ganska mycket om hur vädret under Fruntimmersveckan var och kom att bli. Faktum är att det under de senare tiotal åren har regnat just denna vecka men å andra sidan har det även varit uppehållsväder hela veckan!

RÖTMÅNADEN
Rötmånaden infaller efter Praktikan den 23 juli till den 23 augusti. Det sker under Lejonets tecken. I dagens samhälle har Rötmånaden mist sin forna betydelse med kylskåp och frysbox i alla hem. Även om dessa nymodigheter finns är det större risk för skämd mat under denna intensiva tid med högsommarvärme.

Sentida tecken på Rötmånaden är att gurkor liksom självdör och filmjölken "skär" sig även i kylskåp. För några år sedan lanserades följande: Servering av leverpastej är lika med resande av livsfarligt vapen!

Ordet rötägg kan ha kommit från just Rötmånaden men det finns rötägg på land och vatten, i villor och torp under hela året. En del av rötäggen är numera samlade i maktens boningar inmundigande gurka, leverpastej och filmjölk!

SJUSOVARDAGEN
Sjusovardagen hade sin egen dag den 27 juli i almanackan fram till 1901. Numera är det Marta som firar sin namnsdag detta datum. Det finns flera sägner om var namnet har kommit från. Det mest sannolika är sägnen från omkring år 200 e k. då en grekisk kejsare lär mura in sju kristna ynglingar i en grotta då de vägrade dyrka landets avgudar. Omkring 100 år senare kom en kristen kejsare till makten och han lät riva muren till grottan med de inmurade ynglingarna.. Då kom de sju ynglingarna ut i tron att de sovit en enda dag. Legenden förtäljer att en av ynglingarna gick för att handla bröd och ville betala med mynt som var mer än 100 år gamla.

Bondepraktikan förtäljer att om det regnar den 27 juli kommer det att regna sju veckor framåt. Den som inte vaknar före klockan sju kommer att försova sig i sju veckor framåt. Allt enligt Bondepraktikan. Kontrollera gärna dig själv om Bondepraktikan slår in för dig! Men, skulle det regna dagen efter då Botvid har namnsdag fanns det ingen bot för regnandet under hela hösten! En mjukare linje efter Svenska förhållanden är att du utan påföljd för sova hur länge som helst på Sjusovardagen! Men du behöver inte skryta om denna bedrift!

Oavsett väderleken de två aktuella dagarna kommer det givetvis att regna den 1 augusti på dagen Per, VåtePer.

Top