Esters Sven,forts

Genom Egon Nilsson, Egon mitt i byn, kan följande data presteras: Svens mormors föräldrar var Bengt Andersson och Boels Gunnesdotter, Hårsjö. Ett av deras barn var Nilla som gifte sig 1791 med Pehr Nilsson i Hårsjö. Estred var född i september 1798 gifte sig 1820 med Lars Nilsson i Hafraljunga.

Estrid och Lars fick bland annat sonen Sven som föddes 14 februari 1839 och blev skräddare (se tidigare artikel) och det blev Estre Sven. Han brukade under senare år resa till Hässleholm och köpa ut brännvin till folk. Han kallades då för Extratåget. (Tåget kom till Vittsjö 1890 och sannolikt reste Sven med detta tåg för att frakta hem den flytande varan). Troligen sändes denna brännvinskagge även per järnvägen från Vittsjö till Hässleholm för att fyllas med starkvaran. Det som stöder detta är att kuttingen har följande etiketter: HMJ (Hessleholm Markaryd Jernväg). Där finns också bokstäverna LGO samt från Wittsjö.

Skissen visar hur torpstugan var inredd där Sven och sotaren Åberg fick dela på ett rum i Lillstugan. Torpet revs ner 1938 men ruinerna är markerade med nummer 49.

esters-sven-2.jpgSkiss av inredningen i torp nummer 49.

Top