BIBLIOTEKET I VITTSJÖ - VARFÖR MÅSTE DET TAS IFRÅN OSS?

I Vittsjö dagtingade vi aldrig med kulturen, eftersom det bedömdes vara politiskt mycket dumdristigt och därmed oskickligt. Jag är övertygad om att det är sanning även idag. Jag vill att beslutet öppet redovisas, då jag i annat fall tror att det bara är ett politiskt betingat beslut med avsikt att täcka behov i andra delar av vår kommun. Vi vill behålla vår vackra biblioteksfastighet. Den får inte pantsättas för dolda behov.

Jag ser fram emot att kulturnämndens ordförande träder fram och redovisar den politiska majoritetens eniga beslut och skälen därför.

Top