Vittsjö bibliotek = Hemgården

Nej gör inga sådana drastiska förändringar. Tänk istället på vilket fantastiskt bibliotek vi har i dag och bevara det. Vi är många i byn som undrar hur många kommuner i Sverige som har en sådan kulturbyggnad till bibliotek. Huset har historia och är lika viktigt för Vittsjöborna som biblioteket är. Miljön är helt underbar. Tänk bara att sitta på verandan med en underbar utsikt över Vittsjön och läsa aktuella dagstidningar eller intressanta tidskrifter eller helt enkelt bara njuta. Det kan kallas livskvalitet.
Att flytta biblioteket och – som ryktet säger – sälja Hemgården innebär inte bara förlusten av ett bibliotek utan många föreningar som hyrt sina lokaler där och blir också ”hemlösa”. Har våra politiker en lösning på det problemet?
Hemgården byggdes som privatvilla i början av 1900-talet och har sedan dess varit både pensionat och skoaffär för att för ungefär 20 år sedan bli Vittsjös bibliotek. Det finns en ”levnadshistoria” om Hemgården som Claes Ruderstam har skrivit för ett par år sedan. Den finns att läsa på www.vittsjobjarnum.nu snabbsök ”Bibliotek”.
Hässleholms kommun är stor till ytan med ganska många mindre orter som också måste få ”kosta” något för kommunkassan. Vi måste vara rädda om de skatter som finns kvar i byn. Vi måste bevara våra rariteter till våra efterkommande. Vi måste ge våra barn synbar hemortshistoria. Allt kan inte centraliseras in till Hässleholm.
Vittsjöborna vill ha sitt bibliotek kvar i Hemgården!
Top