Spånhyvling i Vittsjö.


Under gångna veckan har hembygdsföreningen hyvlat spån nästan varje dag och det behövs. Ena taksidan på sågbyggnaden skall få nytt tak och det åtgår cirka 15 000 spån till detta. Normalt kan cirka 800 spån hyvlas per timme men under förutsättning att inga justeringar eller byte av kniv behöver ske. Varje kniv fordrar sin speciella inställning och det är då fråga om tiondels millimeter.
På plats fanns också 93- årige Hardy Jönsson som under sin aktiva tid har hyvlat en miljon takspån. Trots sin ålder visade han sin erfarenhet och sitt intresse genom att hyvla några spån. Detta var ett av fyra arrangemang som Wittsjö hembygdsförening hade ansvaret för under Valborgshelgen.

 

Top