Sommarakademi II

Dag två i Sommarakademin var förlagd till Bjärnum, Torsebro, Kristianstad och Vittsjö. Bjärnum museum var platsen för Sommarakademins andra förmiddag. Där visades de förnäma samlingarna innan kyrkoherde Stig Alenäs föreläste om "Olydiga präster i Skåne". Han anvisade även lämpligt sätt att forska fram de ofta otydliga skrifterna.
Torsebro krutbruk var utflyktsmål med buss där Leif Mårtensson visade och berättade hur framställning av krut gick till samt berättade om de kraftiga explosioner som skett under åren. Han fortsatte guidningen i Kristianstad med besök i Trefaldighetskyrkan.
Kvällsföreläsningen hölls av Anders Ödman som berättade att dokumentationen före 1600-talet var obefintlig men genom att studera vikingarna härjningståg söderut kunde en del upplysningar komma fram. Han berörde också Sveriges utvecklig från 900-talet och framåt där vardagen ofta var plundringar, våldförande, mord och bränder. Under medeltiden fanns vissa planer på att anlägga en kanal från Rönne å till Helge å. Ritningar fanns.
epe
Top