Krutkällaren är bevarad.

Den gamla krutkällaren i Lilla Vittsjö är inte vad den en gång har varit. Under åren 1896 -1949 förvarades krut och sprängämnen i den stenmurade källaren. Nu är den förvaringsplats för hässjestörar!

Krut var det vanliga sprängmedlet fram till 1860-talet då Alfred Nobel lyckades framställa dynamit.

Den allra första krutkällaren i Vittsjö var naturligtvis förlagd utomhus då krut var tämligen explosivt. Konstruktionen var tämligen enkel och hade knappast blivit godkänd av sprängämnesinspektionen i dag! Krutkällaren var byggd av sten och täckt med ett lager jord. Den plåtklädda trädörren var försedd med lås! Platsen för denna källaren var i stenmuren utmed trottoaren vid väg 117 mellan bibliotek Hemgården och tidigare Erik Gustavssons fastighet.

Det var Henning Anderssons (Hennings) som hade hand om försäljningen av krut och sprängämnen och dessa varor fick hämtas i Hässleholm. Järnvägen fanns inte vid denna tid utan det var ”IsakaBengta” som på morgonen började sin vandring mot Hässleholm med sin järnringsförsedda tvåhjuliga skottkärra. Vid hemfärden hade hon monterat en käpp med en röd ”lase” på kärran som skulle varna för det explosiva, dynamit och brännvin! Dynamit och krut till Hennings och brännvin till mer eller mindre legala ”gästgiverier”. På den tiden var det förbjudet att transportera sprängmedel med häst och vagn. (Hästekipaget ansågs tydligen värdefullare än en kvinna!)

Användningen av de explosiva varorna ökade och större utrymmen behövdes på säkrare avstånd från bebyggelsen. Det var då 1896 som krutkällaren byggdes i Lilla Vittsjö. Då var det en broder till Henning Andersson, Axel som skötte försäljningen av de explosiva varorna. I källaren förvarades krut, dynamit, knallhattar och stubintråd fram till 1949. Då blev det stängare restriktioner för förvaring av explosiva varor.

Under 1930-1940-talet hämtades de explosiva varorna i Hässleholm med cykel och cykelkärra. Även denna kärra var försedd med röd vimpel. Då var det Marta Svensson som hämtade trälådorna med dynamit i Hässleholm. Varje låda innehåll 25 kilo dynamit och hon kunde ha upp till 75 kilo med sig hem på cykelkärran. Dynamit, nitrolit och andra kvaliteter användes främst till sprängning av stubbar och stenar.

Krutkällaren var och är försedd med två rum. Det yttre var helt tomt medan i det inre rummet förvarades de explosiva varorna. Mellan de båda utrymmen fanns en dörr som var försedd med hänglås medan den yttre dörren var låst med en nyckel.

Krutkällaren är stabilt byggd och är i det närmaste intakt men en restaurering måste till för att bevara ursprunget. Här finns möjligheter för frivilligarbete.

krutkllare.jpg
Bilden visar den gamla krutkällaren i Vittsjö
epe

Top