SEVÄRT I VITTSJÖ

Gundrastorp Ekholm Dammverk är i ordets bemärkelse ett gränsfall! Gundrastorp by är beläget i Vittsjö socken medan Ekholm är beläget i Verum socken. Mellan dessa båda anläggningar flyter Vieån som är den egentliga gränsen mellan byarna och socknarna.

 

 

Gundrastorp Ekholmen dammverk med stridsvagnshinder i förgrunden.

Gundrastorp by är beläget i Vittsjö socken medan Ekholm är beläget i Verum socken. Mellan dessa båda anläggningar flyter Vieån som är den egentliga gränsen mellan byarna och socknarna.
Redan under 1500-talet fanns en kvarn- anläggning på Gundrastorp sida, troligen en skvalt- kvarn. Anläggningen har omtalats vid ett par tillfällen på 1600-talet. Åtskilliga tvister har drabbat de båda anläggningen där kvarnen ändrades till vattenhjul i stället för skvalthjul. Beslut fanns i slutet av 1600-talet att endast malning till husbehov fick utföras. Tvist uppstod även om dämningsrätten mellan omtalade anläggning och den så kallade kyrkmöllan i Dragsån mellan Ramnsjön och Vittsjön. Tvisten slutade med förlikning 1740. Tvisten om dämningsrätten fortsätter ännu i denna tid.
förgrunden.
Gundrastorp kvarnanläggning var i drift till 1958 då axeln till vattenhjulet brast. Den siste kände möllaren var Axel Johansson (vannmöllaren).

EKHOLMENS SÅG

Denna anläggning är inte känd förrän omkring 1780. Sannolikt har de båda anläggningarna varit i drift långt tidigare då vattenfallet varit en naturlig kraftkälla. Såganläggningen hade en blads ramsåg till 1870 då den byttes ut mot flerbladig och en  cirkelsåg monterades. Anläggningen var i bruk till 1957 då axeln till vattenhjulet brast. Siste kände sågmästaren var Einar Mårtensson..
Båda anläggningarna stod och förfall innan Hässleholm kommun rustade upp. Wittsjö hembygdsförening åtog sig tillsyn och skötsel av de båda anläggningarna 1977.

FÖRSVARSANLÄGGNING

Strax intill västra brofästet byggdes en försvarsanläggning 1940. På båda sidor om vägen finns på vardera sidan kraftiga betongfundament. Detta försvar var avsett att hindra fientliga trupper att passera över bron då kraftiga bandförsedda stockar skulle placeras över vägen i fundamenten. Fundamenten göts 1940 då Andra Världskriget var i sin början och Danmark ockuperades. Flera andra försvarsanläggningar fanns då i trakten kring och i Vittsjö. mer om detta i artiklar längre fram.

VARGGROP – SKYTTEVÄRN

Söder om denna försvarsanläggning, ner mot sjön finns två större skyttevärn med uppsikt och skottfält till bron med stridsvagnshinder. Det vara inte enbart på denna plats som skyttevärn fanns. Utmed hela norra stranden mot Vittsjö fanns omkring 30 mindre skyttevärn där soldaterna skulle göra det hett om öronen på fienden om dom kom sjöledes!
Vetenskapsmän från en stor lärdomsstad kom till platsen och konstaterade då att det var varggropar från 1700- 1800 talet. Jag har talat med hemvärnsmän som varit med om att gräva dessa skyttevärn men uppgiften togs inte på allvar av Riksantikvarieämbetet. Numera finns dock anteckning att det kan vara skyttevärn i stället för varggropar!

OFFERPLATS

Norr om bron i en fastighets trädgård finns däremot en offerplats, tingsplats eller gravplats. En rund stensättning som anlades för flera hundra år sedan. Vad som döljer sig under denna runda stensättning är oklart, kanske ingenting?

VIKINGAHAMN

Omkring en kilometer väster om kvarnanläggningen har påträffats en vikingahamn. I detta sammanhang anses namnet hamn vara liktydigt med boplats. Det vara vid grävning för en byggnad för nära 100 år sedan som resterna av en boplats påträffades. Bostaden var omkring sex meter i fyrkant och där återfanns eldstaden. Dessutom påträffades en stor mängd förkolnat korn samt ängshö. Då, på den tiden var det inte allmänt känt att sådana fynd skulle anmälas till antikvarie. Kanske var det också så att det brådskade med husbygget?

Top