SEVÄRT I VITTSJÖ

Namnet Knorren i Västra Mark har sin naturliga förklaring. Namnet har kommit från en tall som slagit en knorr (knut) på sig själv och finns i anslutning till Västanskogen i Västanvägens förlängning. Trädet finns utmed den gamla vägen, som togs ur allmänt bruk 1904, över ”Skinnkjortlalien” i Lehult.

 

Tallen Knorren vid Oresjöns strand utmed gamla landsvägen mot Röke.

 

Tallen har en hel del år på stammen, uppskattningsvis 70 år, fast den är tämligen klen för denna ålder och meningarna är delade hur Knorren egentligen har uppkommit. Att toppen blivit bruten är tämligen uteslutet likaså att trädet själv slagit en knut på sig. Det mest sannolika är att med mänsklig hjälp har något person för ett antal år sedan böjt toppen så att knuten har bildats.

Har du för avsikt att besöka den märklig knuten så åk Västanvägen till dess slut. Fortsätt grusvägen cirka 100 meter och då har du Knorren på vänster sida och Oresjön på höger sida.

SKINNKJORTLALIEN
Knorren är utmed gamla landsvägen mellan Vittsjö och Röke som togs ur bruk 1904. Den gamla vägen som nu är i det närmaste oframkomlig sträckte sig från Västanvägen fram till och bakom Lars Svenssons och Håkan Hallbergs fastigheter och utmynnades till nuvarande vägen vid Gustav Anderssons. Sägnen berättar att då en kvinna var på väg från Vittsjö och kom till den långa backen hörde hon en ylande vargflock som kom efter henne. Raskt krängde hon av sig sin kjol som var av skinn och lämnade den kvar på vägen. Då vargflocken kom fram gav dom sig genast på och slita i skinnkjolen. Under tiden lyckades kvinnan rädda sig in i ett hus (Duvas torp nr 1 i Torp…) Då blev det liksom naturligt att den långa backen kom ett kallas. Skinnkjortalien.

Det berättas även att en Västgötaknalle har blivit mördad vid just Skinnkjortlalien.

Top