Vittsjö medelpunkt

Det är ingen nyhet att Vittsjö är kulturortens medelpunkt i norra Skåne! Men det finns även en mittpunkt i Vittsjö socken och denna finns i Snärshult! Medelpunkten har tagits fram genom att klippa ut kartkonturerna för Vittsjö socken och sedan låta ett spetsigt förmål vara vågmästare för att få fram balansen. Denna medelpunkt finns alltså i Snärshult, strax intill vägen Oretorp-Lönsholma omkring 450 meter öster om vägen mot Lundsgården samt 50 meter norr om vägen. Från medelpunkten är det 6,8 km till gränsen norrut, 6,4 km söderut, 6,7 km västerut samt 6,2 km österut. Tala om mittpunkt!
Vittsjö socken är som längst 17,6 km i SV - NO riktning samt 12,0 km i NV -SO riktning och inom detta område finns det mycket att se och lära känna!
En uppgift för dig kan vara att räkna hur många sjöar det finns i socknen! Det blir kanske fler än vad du anade?
vittsj-mittpunkt.jpg
Karl- Eve Lunnergård är den bofasta personen som bor närmast mittpunkten. På bilden visar han konturerna av Vittsjö socken med mittpunkten inringad.
Top