FURAN I BJÖRSTORP ÄR DEN STÖRSTA I SYDSVERIGE

Björstorpsfuran vid Emmaljunga lär vara Skånes och kanske södra Sveriges största fur. Den slog rot någon gång under sista hälften av 1700-talet och lär vara omkring 240 år gammal. Höjden på storfuran är omkring 25 meter och omkretsen i brösthöjd är omkring 350 centimeter. En riktig bamse som klarat både stormar och bränder.

 

Du blir en upplevelse rikare om du går intill det stora trädet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid en årsmätning för drygt 10 år sedan befanns tallen ha en ålder på 230 år och i dagsläget kan åldern alltså dateras till minst 240 år. Tallen klarade sig från den stora branden 1918 men årsringarna gav besked att det varit en brand omkring 1900 men tallen hade klarat sig. Någon omfattande brand är inte känd vid denna tid men tänkbart kan vara ett blixtnedslag då en lokal brand kan ha uppstått. Genom massiv insats, bland annat av militär stoppades den stora branden 1918 några hundra meter före tallen.

Björstorpsskogarna var kända för att ha många raka, långa och fina tallar. Ett stort antal av dessa träd såldes vidare till skeppsvarv för att bli master till segelfartyg i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Det var extra noga med avverkningen då en del av rotsystemet skulle medfölja. För skogsarbetaren gällde det att hugga av rötterna nere i marken en bit från stammen som bottenplatta för masterna.

Vägbeskrivning: I Emmaljunga tag vägen mot Vesljunga/Visseltofta. Efter cirka en kilometer finns till höger en mindre vägskylt som visar till Björstorpsfuran. Först när du kommer intill trädet upptäcker du dess storhet

Top