23:e Sommarakademien

 

VITTSJÖ årets tema är ”Människan och naturen i historiskt perspektiv”. Ett 40-tal deltagare samlades på morgonen i Vittsjö församlingshem för att ta del av årets föreläsningsserie.
Många har deltagit i flera år men det var även ett 10-tal som var med för första gången. Claes Ruderstam hälsade oss välkomna och vi deltagare fick göra en kort presentation av oss själva.

Bygdespelnarna under-

håller vid Sjöstugan

 

 

 

 

 

 

 

Ronnie Liljegren talade sedan om ”Människan och djuren ett blandat förhållande.” Enligt min mening en föredragshållare som verkligen kunde fånga vårt intresse. Själv har jag aldrig tänkt på detta vis och det gav mig verkligen något att fundera på. Det är nog farligt att glömma vår historia eller i varje fall att inte tänka på den.
Under eftermiddagen talade Tore Brogårdh om "Folktro och gammal läkekonst.” Efter kaffe, våfflor och trevlig underhållning av Bygdespelarna på Sjöstugan avslutades dagen med Anders Ödmans offentliga föreläsning i Vittsjö Församlingshem. Föredragets titel var "Allt börjar i Finja" (och inte i Vittsjö vilket Claes alltid hoppats på).


Under tisdagen kommer vi att vara på Hembygdsmuseet i Bjärnum där vi först kommer att få information om detta verkligt förnäma museum. Anders Ekstrand kommer att tala om "Skogen den fattigas rock."
Efter lunch ger vi oss ut på en bussutflykt kring Vittsjö med bl.a. kommunekolog Lars-Erik Williams som guide. Vi kommer även att få kontakt med Naturskolans buss och då får vi bl.a.  ta del av vattenundersökning vilken kommer att  visa hur vi människor har påverkat den biologiska mångfalden i våra vattendrag.


Onsdagen kommer att ägnas helt åt besök på Hovdala slott. Först får vi ta del av de utgrävningar som Anders Ödmans har gjort där tidigare i år. Det brukar vara mycket spännande att få ta del av Anders synpunkter på det han bruka finna under jordytan.
Vi får även lyssna till ett föredrag av Sven Jensén vars titel är "Vilda och odlade växters betydelse för människan i det gamla bondesamhället."


Jag vill passa på att tacka Bjärnums Fornminnesförening, Wittsjö Hembygdsförening, Studiefrämjandet MittSkåne,  deras sponsorer Wiwood AB, Snapphanebygdens Sparbank, Handelsbanken i Vittsjö samt Stiftelsen Vittsjöfonden för att ni alla bidrar till att arrangera dessa mycket givande sommarakademier.

Top