Sommarakademin dag 2

Den 23 Sommarakademin avslutas  i morgon onsdag vid Hovdala efter två tämligen intensiva dagar med aktuellt från hembygden och dess näringar. Redogörelse för första akademidagen har tidigare lämnats. Tisdagens program upptog föreläsning samt busstur inom tema ”vattenrike”.

Anders Eriksson med de gamla verktyg som behövdes för att bygga ett hus på 1800-talet.

 

 

Den 23 Sommarakademin avslutas  i morgon onsdag vid Hovdala efter två tämligen intensiva dagar med aktuellt från hembygden och dess näringar. Redogörelse för första akademidagen har tidigare lämnats. Tisdagens program upptog föreläsning samt busstur inom tema ”vattenrike”.

Anders Eriksson med de gamla verktyg som behövdes för att bygga ett hus på 1800-talet.

 

Seminariet var förlagt till museet i Bjärnum där Anders Ekstrand föreläste om ”Skogen- den fattiges rock”, om skogens betydelse i lanthushållningen där han framhöll att allt kunde tas tillvara från trädet, inte en gång utan flera gånger. Redan på 1700-talet existerade återanvändningen med helt annat namn. Den gamla tekniken för behandling av trä för lång livstid är fortfarande gällande. Han grundade sin erfarenhet från arbete med ett knuttimrat hus från 1700-talet som fortfarande är utan åldersymptom tack var rätt behandling och rätt teknik som genom erfarenheter har använts lång tid tillbaka. Första förutsättningen för bevarande av byggnad är rätt material och handhavande av taket.

Ekstrand poängterade att trä kunde och kan användas till strängt taget allt. Han visade upp en väggklocka som var tillverkad helt av trä, även kugghjulen. Dessutom visade han upp ett klädesplagg som var helt och hållet tillverkad av trämaterial, ett material som till stor del påminde om bommull. Han framhöll också att skogen är framtidens energikälla där även diesel kan framställas.

Vid Skeinge var det naturskolepedagog Sam Petersson som berättade om livet i vattnet samt vattnets kvalitet. Han hade fiskat flera olika arter vattendjur som fanns i intilliggande vatten i Skeingesjön. Deltagarna i bussturen fick ingående information inom ämnet om den biologiska mångfalden.Sam Petersson visar en del av de arter som trivs i vattnet,Top