BYGDEGÅRDEN I VERUM HAR EN ATTRAKTIV SAMLINGSLOKAL

VERUM. Förmodligen är det ganska få byar som har en sådan ideell sammanhållning som Verum.
Ett exempel är Verum Bygdegård där elva av byns föreningar ingår i Bygdegårdsföreningen. Allt arbete för Bygdegården sker till stora delar helt med frivilliga krafter och numera är det en modern och ändamålsenlig lokal som allt som oftast är uthyrd till olika ändamål. För någon vecka sedan var det bröllopsfest i lokalen.

Det var företagsamma medlemmar i Verum JUF-avdelning som 1934 beslutade att uppföra en föreningslokal som även var till uthyrning. Då var idealiteten stor och alla hjälptes åt med uppförandet. Byggmästaren begärde 4 000 kronor för uppförandet och då skulle han för detta pris även lämna golvbrädor, fönster och dörrar. Det var nog inget direkt överpris. I början av 1950-talet byggdes köket ut och i slutet av samma årtionde avvecklades JUF. Samtidigt bildades en Bygdegårdsförening. För cirka 30 år sedan skedde en omfattande renovering och tillbyggnad i två etapper som kostade 190 000 kronor. Då fanns även handikapptoalett och ramp för rörelsehindrade. Efter hand har flera renoveringar skett med helt ändamålsenligt kök.


Verum Bygdegård har mer än en uthyrning per vecka i genomsnitt och är en attraktiv plats för olika fester och sammankomster. Den befintliga scenen togs bort och detta resulterade i ytterligare upp emot 40 extra sittplatser och alla väggar är rejält isolerade. Där scenen hade sin plats finns nu en förnäm fondmålning utförd av Stig Hörlén som skildrar verksamheten i byn.

Verum har varit en blomstrande by med tre lanthandlare i så kallade tätorten. Det har funnits två bensinmackar och längre tillbaka även ett bränneri och mejeri samt Sparbank. Mitt i byn ligger kyrkan som blivit en populär bröllopskyrka sedan ABBA-paret vigdes där. En gång i tiden gavs också tidningen Verums Folkblad ut och denna är en raritet i dag. Tidningen blev inte så gammal då den var lite väl kryddad med satir. Dessutom hade Verum eget landsfiskalsdistrikt. Ordförande i Verum Bygdelag är Anders Paulsson och det är denna förening som har skötseln av Bygdegården.

Verum var egen kommun till 1952 då kommunen sammankopplades med Vittsjö och numera tillhör Verum församling Hässleholm kommun sedan 1974. I kyrkligt hänseende ingår Verum i Vittsjö- Verums kyrkliga samfällighet.

Kommande artikel handlar om massgraven i Verum.

 

Top