LUCIAFIRANDE FÖR 78 GÅNGEN I EMMALJUNGA FOLKETS HUS

EMMALJUNGA. Folkets Hus i Emmaljunga ägs och förvaltas av Emmaljunga byggnadsförening. Folkets Hus uppfördes 1926 men Emmaljunga Byggnadsförening bildades 1917 sedan några föregångsmän kanske hade framtida planer att uppföra ett Folkes Hus främst som en samlingsplats för Arbetarkommunen. Numera hyrs Folkets Hus ut till strängt taget alla samlingar, bröllop, födelsedagsfester, föreningssamlingar och liknande.

Första tanken på uppförande av ett Folkets Hus väcktes av verkmästare Joh.  Stråhle på ett möte med Arbetarkommunen i augusti månad 1915. Mitt under kristiden 1917 bildades Emmaljunga Byggnadsförening och en styrelse utsågs besående av fem personer från Emmaljunga, flera av dem var inflyttade från andra orter. Ett år senare fick styrelsen godkännande att inköpa en tomt till ett pris av 400 kronor till det då planerade Folkets Park. Tankemässigt var uppförande av ett Folkets Hus kanske en from tanke hos några av föregångsmännen.

Sju år efter det att byggnadsförenigen hade bildats var det kommit så långt att grunden kunde läggas på ritbordet och en speciell byggnadskommitté tillsattes och redan 1926 skedde invigningen. Men invigningen föregicks av flera basarer för att samla in kontanter till samlingslokalen. Vid en av basarerna framträdde ”Sångarbröderna” och det var en mönstergill ordning hela tiden basaren pågick. I samband med basaren kungjordes att länsstyrelsen hade utsett Reinhold Persson och Hartvig Almkvist till ordningsmän vid fester i Emmaljunga Folkets hus. Några månader efter invigningen spelade Bjärnums musikkår vid offentlig dans. Kostnaden för uppförandet av Folkets Hus i Emmaljunga 1926 kostade 5 200 kronor.

77 ÅRIG LUCIA
Under 77 år har det firats luciafest i Emmaljunga Folkets hus. Till en början var det NTO som startade denna folkfest 1932 men då denna förening upphörde med verksamheten var det GoIF som tog över och för traditionen vidare med ny luciafest om några månader. Detta är bygdens egen folkfest och trängseln brukar vara enorm vid dessa tillställningen då en av bygdens döttrar krönts till Lucia.

Redan 1916, innan byggnadsföreningen var bildad beslutades om att ett styrelsearvode till varje ledamot skulle utgå med fem kronor per år. Denna summa är inte indexreglerad utan fortsätter år efter år med en femmas peng.

Olika religiösa samfund har hållit sina möten i Folkets Hus liksom det har varit politiska föredrag och givetvis har olika föreningar med skilda intressen haft sin mötesplats här under flera årtionden.

En större om- och tillbyggnad samt renovering utfördes 1954. Ytterligare en större renovering och större uppsnyggning utfördes 1998.  Karl Andreasson var ordförande i byggnadsförenigen från slutet av 1920-talet till 1948. Därefter övertog sonen Ingvar Andreasson uppdraget som han hade under drygt 30 år. Nuvarande ordförande är Lena Wallentheim.

Den takförsedda skylten talar om att Folkets hus finns här!

Top