SKOLAN I GUNDRASTORP BLEV MHF-LOKAL 1965

Skolan i Gundrastorp uppfördes och togs i bruk 1908 tillsammans med Emmaljunga, Hultatorp och Hårsjö skolor. Tidigare hade det funnits ambulerande skolor på flera platser i bygden men nu fann tydligen kyrkostämman tiden vara mogen att uppföra fasta skolhus lite varstans.

Skolan i Gundrastorp uppfördes och togs i bruk 1908 tillsammans med Emmaljunga, Hultatorp och Hårsjö skolor. Tidigare hade det funnits ambulerande skolor på flera platser i bygden men nu fann tydligen kyrkostämman tiden vara mogen att uppföra fasta skolhus lite varstans.

Anbud lämnades från flera entreprenörer/byggmästare och Torkel Mattsson från Bjärnum hade lägsta anbudet på 4 900 kronor för att bygga skolan i Gundrastorp. Av någon anledning blev det förnyad entreprenadauktion och där stannade budet på 4 975 kronor och detta fastställde kyrkostämman den 25 september 1907. I denna summa skulle byggmästaren utföra alla arbeten inklusive målning samt uppförande av uthusbyggnad som även skulle målas. Den 1 augusti 1908 skulle alla arbeten vara avslutade och till höstterminen 1908 var skolan färdig att tas i bruk. Skolan jämte uthuset skulle uppföras på en allmänning som tillhört Johan Winberg.

Som första lärare vid småskolan i Gundrastorp valdes Johanna Bengtson (syster till Karin Bengtsson, Hultatorp). Ellen Andersson anställdes som lärare under åren 1926 – 1956. Första årets leverans av ved för uppvärmning kostade 50 kronor och levererades av Per Nilsson. 1956 upphörde undervisningen vid Gundrastorp småskola.

År 1965 köpte Motorförarnas Helnykterhets Förbunds (MHF) lokalavdelning skolan som då blev MHF-stugan. Flera renoveringar har utförts och nu har MHF-stugan även ingång för rörelsehindrade. Flera andra föreningar hyr in sig för olika sammankomster. Under någon period var lärarinnebostaden på övre plan uthyrd som sommarbostad.

Den gamla byskolan är nu bevarad för framtiden? Tack vare föreningsengagemang.

 

Top