ELEVER VID HÅRSJÖ SKOLA STREJKADE FLERA GÅNGER


VITTSJÖ Hårsjö skola byggdes 1907 och togs i bruk 1908, samtidigt som tre andra skolor i församlingen uppfördes. Tidigare hade det funnits ett skolhus utmed vägen till Norreljung. Skolundervisningen vid Hårsjö skola upphörde 1963 men då hade det tidigare varit en del turbulens. Numera är det Hästhult AIK som äger skolan.

Inga anteckningar har varit tillgängliga om det första skolhuset i Hårsjö men det kan ha tillkommit omkring 1860 då Domkapitlet beslutade att småbarnskolor skulle inrättas. Sannolikt var detta platsen för ambulerade skolverksamhet. Småbarnsskola fanns troligen till 1893 då det blev folkskola, även denna ambulerande.  Vittsjö kommun ägde den gamla skolan 1908 då folkskollärare Olof Kulldorff avtackades för mångårig lärargärning. Samtidigt utbjöds den gamla skolan till försäljning men betalning skulle ske före rivningen. Det var Bengt Troedsson i Björkholm som köpte skolan för 700 kronor.

Byggmästare N P Svensson i Värsjö antogs som entreprenör för 5 850 kronor att uppföra skolan men då byggherren samtidigt hade två andra skolhus att uppföra blev Hårsjö skolas invigning fördröjd. Först i början av november månad 1908 kunde prosten Wollin inviga skolan. Gerda Hansson blev den första lärarinnan. Efter henne kom Maria Månsson. Den mest legendariska läraren i Hårsjö var Agda Svensson, född Eriksson. Hon kom som nyexaminerad folkskollärare till Hårsjö 1924. Hon fick då även till en början sköta undervisningen för småskolan.  Hon stannade kvar i Hårsjö till 1941 då hon ersattes av Sten Wolff. Efter honom kom Knut Andersson.

Hårsjö är stark förknippad med den styrelselösa syföreningen som bildades 1905 av ”lärarinnan Karin” Bengtsson. En vild gissning är att ”lärarinnan Karin” vikarierade för Kulldorff i Hårsjö och passade då på at ta initiativet till bildandet av syföreningen?

Skolstyrelsen beslutade redan 1935 att småskolelever från Hultatorp skulle åka skolskjuts till Hårsjö skola och småskoleleverna i Hårsjö skulle åka skolskjuts till Vittsjö! Skolstyrelsen ändrade sig så till vida att det var bara elever från Hårsjö som skulle till Vittsjö! Föräldrarna protesterade mot den längre skoldagen då eleverna fick minska möjlighet att hjälpa till hemma på lantbruket!.

Då hettade det till i Hårsjö!

Föräldrar och elever var samlade på skolgården i Hårsjö då skoltaxi kom. Endast en elev följde med skoltaxi till Vittsjö. Förmodligen fick han även åka taxi tillbaka till Hårsjö?

Föräldrarna var eniga. Våra ungar skall gå i Hårsjö och på ingen annan plats! Skolstyrelsen blixtinkallades. Lärarinnan Agda stod på bygdens sida och upplät tillfälligtvis ett av sina rum i bostaden till lärosal för småskolan. I all hast anställdes en småskollärarinna och det blev Vanda Andersson från Hästveda som anställdes med omedelbar verkan. Om några veckor anskaffade ny lokal för småskolan och friden lägrade sig över Hårsjö skola. Denna gång!

Skolstyrelsen beslutade 1951 att skolbespisning skulle inrättas i Hårsjö skola, den allra första inom socknen. Då fanns enbart småskola i Hårsjö då övriga klasser åkte skolbil till Vittsjö. Skolundervisningen i Hårsjö upphörde helt 1963. Hästhult Allmänna Idrottsklubb (HAIK) inköpte skolan 1971 och inrättades som klubblokal. Årligen hålls flera sammankomster i den gamla skolan då ortens föreningar utnyttjar den nu moderna samlingslokalen. Bland annat har den fortfarande styrelselösa syföreningen sina sammankomster på samma plats där föreningen bildades 1905. I år var  det den 105 syföreningsauktionen i Hårsjö skola.

PS Även vid skolstrejk 1967 segrade föräldrar och målsmän!DS

Top