JULSÅNGER I BLÅ SALEN


VITTSJÖ. Tre sångkörer med 40 sångare och musiker sjöng julsånger och gladdes med de 80 besökarna i Blå Salen i Skansenhemmet i Vittsjö. Under ledning av kapellmästare Curt Nilsson började de tre körerna att gemensamt sjunga ”Strö palmer och var glad” medan snön fortfarande låg vit utanför.
De sammanslagna tre körerna gladde boende på Skansenhemmet liksom de besökare som kommit för att lyssna.
De tre sångargrupperna var Hembygdsföreningens sångare, Verumskören och PRO-kören med gemensam ledning av humoristiske Curt Nilsson som varvade sångerna med historier av olika format. Bland annat delgav han besökarna att hans egna möss i Stavshult föredrog en viss Småländsk rökt korv! Efter detta meddelande passade de bra med Mössens Julafton. Föredömligt tände ledare ett ljus innan sång ”Låt mig få tända ett ljus!  Före samkvämet var Marie Bengtsson sångsolist och efter fikapausen var det Malin Bengtsson som var solist på saxofon.
Med tomtemössan lätt på svaj på kapellmästarens huvud fortsatte framträdandet med flera sånger och alla hade flera möjligheter att sjunga med i refrängerna. Löftet gavs att återkomma till nästa års firande av Advent. En blomma överlämnades till föreståndaren för Skansenhemmet med tack för gemenskapen.

 

Bland besökarna fanns församlingens och Skansenhemmet äldsta, 104 åriga Jenny Persson.

Top