Välbesökt hantverksdag i Bjär-num


Nästan alla vägar bär till museet i Bjärnum när det är något särskilt på gång och så var det i söndags. Utöver de tusentals föremål som stationärt finns i lokalerna var det även en dag för hantverkade av skilda slag.
Ute på gårdsplan fanns en korgmakare som hade full sysselsättning att framställa olika modeller av korgar, från vanliga pärekorgar till små nätta blomsterkorgar.
Mykologerna hade tagit ett utrymme i anspråk för utställning av de 115 arter svamp som hittats i nejden. Allan Nyberg var särskilt stolt öven den i våra trakter ganska ovanliga Fjällsoppen.

jerrry-armbrytn.07.jpgDen som önskade prova sin styrka genom armbrytning fick Kaj Linde till motståndare och nog bjöd han på motstånd! Det fick Jerry Olsson erfara då ansiktet ändrade färg allt eftersom kampen pågick.
Helt plötsligt kom Jonny vilande sig på en gammal cykel som numera ingår i föremålsutställningen.
Börje Nilsson från tidigare Bjärni visade sina snarlika porträtt av flera kända profiler från Bjärnum. Den som var bekant med profilerna kunde utan någon som helst svårighet identifiera dessa.

bjm4.jpgI samlingsalen på plan två fanns flertalet hantverkare som visade upp vad som kan åstadkommas med tämligen enkla hjälpmedel. Där fanns näverslöjd och bandvävnad.

Greta Valdemarsson visade hur det gick till att spinna med ull från lamadjur


bjm5.jpgDär tillverkades och visades så kallad luffarslöjd där vanlig ståltråd var tillverkningsmaterial. Där fanns en modellsvarvare som utförde verklig hantverk på maskinell väg. Över tiotalet hantverkare visade upp sina konstnärliga verk.

Monica Jönsson från Kvistalånga visade forna tiders luffarslöjd

bjm1.jpgLätt synliga och ännu mer behagligt hörbara var musikerna som spelade och sjöng trevliga visor medan lottsäljarna smög omkring och förföriskt bjöd ut sina lotter, iklädda "varningsvästar" Bjärnum museum. Drygt 250 besökare kunde inte ungå att trivas i samlingen av bekanta och nästan bekanta.

Spelmanslaget bestod av f v Lasse Gustavsson, Torbjörn Andersson Stefan Persson och Mange Jansson. Blivande ung musiker var Edvin Jansson.
Top