Skogsdag i Boalt.

Informatörer från Södra var Kenneth Nordell och Roland Månsson. Via ypperlig skogsbilväg blev det anhalt vid markberett och granplanerat område. Rekommendationen var att större område skulle markberedas före plantering och sen var det information om olika plantor. Det visade sig att förädlade plantor gav 25 och upp till 50 procent bättre utfall men det stora problemet var angrepp av snytbagge där behandlingen av plantorna var tämligen kortvarig.
Tydligen var det gran som var det tänkbara alternativet på de karga markerna i Göinge medan lärkträd behövda bördigare förhållandena.
Informatörerna var inte helt ense om skogs- och stickvägar skulle läggas norr-söder eller öster-väster. Anläggning av de fyra meter breda skogsvägarna var dock en investering för framtiden.
Beträffande skogsdiken och andra diken var det endast rensning som fick utföras utan tillstånd. Vid fikapaus i maskinhallen utlovades höjda priser på all trävara och olika sortiment var att vänta.
Top