Sånggrupp firade 25år

Redan till Valborgsmässoafton var sånggruppen så varma i kläderna att de gav sig ut att "sjunga in våren" så som det hade skett sedan början av 1900-talets sekel.
Sångövningarna skedde hemma hos Henny Åkesson som hade piano och var spelkunnig. Instrumentet var av godtagbara skäl inte lämpat att medfölja på en turné på landsbygden. Därför lärde sig Henny att hantera sitt tvåradiga dragspel.
Uppvaknandet ur "törnrosasömnen" var helt i föreningens tanke att bevara bygdekulturen. Det var en stadgad medelålder på tjoget majsångare.
Det var folkdräktsklädda kvinnor, och män med frack och cylinderhatt, som företog denna premiär. Gruppen saknade en dirigent och på en gårdsplan utsågs Eric Nilsson, till "energiskt handvevande dirigent".
Under de gångna första 20 åren gjordes en färdplan upp för att efter hand besöka alla byar i socknen. Många episoder har inträffat. Trots att det var upplyst i ett hus på landsbygden kom ingen ut att lyssna. Orsaken var att en ishockeymatsch mellan Sovjet och Tjeckoslovakien pågick och sångarna lyckades inte överrösta tevekommentatorn. Först i en paus i teve lyckades sångarna göra sig hörda och den tevetittande mannen kom skamsen ut och fick då höra  från början. Vid ett annat tillfälle var det Eva Rydberg som uppträdde i teve och där fick sångarna knacka på dörren för att göra sig uppmärksammade.
Numera är det Emma Larsson i Hyngarp som är sångledare och gruppen har utökats med dragspel, gitarr, fiol och saxofon och består av drygt 20 medlemmar.
Kanske kan det vara upplagt för ytterligare artikel i hembygdsföreningens årsbok med resumé från de 25 åren?
Sånggruppen har varit samlade i Hishult för att glädjas och fira. Gruppen sjöng även för pensionatets gäster och Inger Bergwall gav historiska blickar från de 25 åren.
Sånggruppen är hembygdsföreningens röst utåt!
Top