NY PARKANLÄGGNING I VITTSJÖ

VITTSJÖ. En ny oas planeras i Vittsjö centrum där tomten vid korsningen väg 117- Mejerigatan kommer att bli en grönskande park, inte i år men till nästa år kommer det att finnas både gräsmatta, buskar och springvatten enligt långt framskridna planer. Det är före detta Egon Nilssons tomt som kommer att förskönas.

Bilden visar den gamla villan som troligen kommer att försvinna från samhällsbilden under dagens lopp.

VITTSJÖ. En ny oas planeras i Vittsjö centrum där tomten vid korsningen väg 117- Mejerigatan kommer att bli en grönskande park, inte i år men till nästa år kommer det att finnas både gräsmatta, buskar och springvatten enligt långt framskridna planer. Det är före detta Egon Nilssons tomt som kommer att förskönas.


Bilden visar den gamla villan som troligen kommer att försvinna från samhällsbilden under dagens lopp.
Tomt- och markplaneringschef Atti Lirpa bekräftar att förköpsrätt till fastigheten komma att utnyttjas för att göra Vittsjö grönare och trivsammare inom snar framtid. Redan nu har de större träden röjts och stubbarna kommer att grävas upp för en jämn grönyta. Redan i eftermiddag eller på kvällen kommer den gamla villan att rivas ner och ytterligare planeringen kommer att påbörjas.

Försköningskommittén är helt med på noterna att försköna samhällsbilden. Tidigare har yttersta delen av Mejerigatan mot väg 117 varit grönmarkerad och redan då avsedd som parkområde. Numera är denna grönmarkering borta men troligen kommer västra delen av Mejerigatan att anläggas som park- eller grönområde tillsammans med tomten.

Samhällsbilden kommer att förändras då ytterligare ett sekelskifteshus kommer att försvinna. Endast milstolpen intill väg 117 kommer att finnas kvar för att påminna om gången tid!

Inom kort kommer förslag att ställas ut i Allaktivitetshuset med ritning och beskrivning hur tomten skall förskönas. Då kan även synpunkter på utformningen lämnas.

Top