80 kom till äldres dag i Vitt-sjö.

De äldres dag i år började med högmässa i Vittsjö kyrka så som det har skett i minst 60 år. Carl-Olof Danielsson predikade och vid nattvardsgången assisterade Carl-Erik Adolfson. PRO-kören medverkade med sång.
I församlingshemmet var borden dukade med bredda smörgåsar och därtill blev det kaffe och tårta. Carl-Erik Adolfson gav några glimtar av vad som hade hänt i Vittsjö för 50 år sedan. Även på denna plats medverkade PRO-kören.
Äldsta manliga deltagare var Axel Holmberg och äldsta kvinnliga deltagare var Greta Johannesson som just denna dag fyllde 97 år.
Top