NATIONALDAG MED UTDELNING AV PREMIER

VITTSJÖ. Åter igen har Nationaldagen med högtid firats vid Gåsadammen i Vittsjö. Även i år var det utdelning av Föreningsbidrag från Vittsjö Fonden (tidigare Harry B Jönssons minnesfond) till två aktiva föreningar i bygden. Bygdens sångfågel Therése Rud Svensson var solist med flera sånger.

Anders Paulsson fick premie, Therése Rud Svensson sjöng, Egon Johansson fick premie och Claes Ruderstam förrättade utdelningen av premierna.

Firande började vid Marknadsplatsen där Blåsflöjtsorkestern med Anna Wantelius i täten spelade under marschen till Gåsadammen, företrädd av flera föreningar med fanborg.

Anders Paulsson höll högtidstalet och framhöll att Sverige var ett privilegierat land som undkommit de krig och oroligheter som drabbar andra länder. Han påtalade även att skogsbruket hade förändrats betydligt de senare åren från att tidigare varit en reserv för ägaren. Denna gröna resurs måste tas tillvara och utnyttjas till fullo. Han gav många exempel på hur mycket som kunde utvinnas av skogen.

Therése Rud Svensson sjöng bland annat om ”sol, vind och vatten” med anknytning till dagens firande.

Claes Ruderstam delade ut föreningsbidrag till Egon Johansson till Emmaljunga Byalag och Anders Paulsson hämtade föreningsbidrag till Verum Bygdelag. De båda föreningarna erhöll vardera 5 000 kronor att fritt användas till det som anses mest befogat.

Därefter spelade Vittsjö skolorkester under ledning av Hubbe Holmberg som gav beskedet att orkestern spelade korta musikstycke för att det inte skulle bli för långt mellan applåderna! Avslutningsvis höll Carl Olof Danielsson en kortare andakt. Till sist var Therése Rud Svensson ledare för unisona allsången. Konferencier var Marianne Svensson som även delade ut blomster till medverkande.

 

Top