120 julfesten i Hultatorp

Den första julfesten för söndagsskolan i Hultatorp, Vittsjö, hölls 1887 och den 120 julfesten för söndagsskolan hölls på Juldagen 2007. Det var Nils Olsson i Lönsholma som tog seden att hålla söndagsskola med sig hem från Amerika. De första åren hölls söndagsskolan i hemmen men sedan Hultatorp skola byggdes 1908 flyttade verksamheten dit. Under de gångna åren har det varit många lärare i söndagsskolan och mångdubbelt fler elever.hultatorp_ssk_elever_2007.jpg

Vid julfesten på Juldagen var drygt 20 av nuvarande och tidigare elever i söndagsskolan samlade. För närvarande finns det sex elever i Hultatorp söndagsskola. I Hultatorp by finns för närvarande två bofasta personer. Hultatorp tillhör Hästhult by.

De kanske mest kända lärarna i Hultatorp söndagsskola var syskonen Karin, Mimmi och Einar Nilsson från Mörkhult. Både före och efter dessa har det varit ett större antal lärare i den söndagsskola som troligen är den äldsta inom tämligen stort geografiskt område som haft regelbunden verksamhet varje år under 120 år. Sannolikt var det en ganska stor skara elever i början av 1900-talet som kom till samling varje söndag. Då fanns det många barnrika familjer på landsbygden och alla barn gick till söndagsskolan. Med tiden avfolkades landsbygden med färre barn och elever till söndagsträff. Under några år decentraliserades verksamheten då samling skedde varannan gång i Hultatorp och varannan gång i Hästhult.

Vid den 120 julfesten föredrog en av söndagsskolans nuvarande lärare, Erna Olsson medlemsförteckning från 1940 då besöksfrekvensen inte var så stor som i dag då nästan alla kommer till samling. Julgranen med levande ljus i de antika päronformade ljushållarna tändes. Gästande talare var Gunnel Gustavsson som själv deltog i söndagsskolan från 1967 och några år framåt. Efter samkväm i den gamla skolsalen var det utdelning av de traditionella jultidningarna och godispåsarna.


Bilden Sex av de nuvarande eleverna i Hultatorp söndagsskola.

Top