SJÖBOTTEN BLEV ODLINGSBAR MARK

HÖJALEN. 15 hektar sjö blev odlingsbar mark under åren 1942- 1945 vid Höjalen, Vittsjö. Byggmästare Gustav Kvist, Malmö förvärvade stora egendomen Höjalen 1938 och började omfattande verksamhet. En magnifik villa uppfördes men det var sällan ägaren vistades där då han hade stort intresse för hästar och trav och vägen var inte lång från Malmö till Jägersro. Han planerade och påbörjade en travbana för sina travhästar vid Höjalen.

Läget i dag med invallningen i bakgrunden. T v pumphuset och på kullen går de betande korna.

Den mest omfattande åtgärden var då invallning skedde vid Högholmasjön och Lilla Sjö. Då sträckte sig Högholmasjöns vatten fram till Värsjövägen och vid högvatten fanns sjöns vatten  även andra sidan vägen. I dag kan invallningen ses från Värsjövägen drygt ett par hundra meter bort.

Planeringen för invallningen började vid gårdens egna sågverk där furuplank sågades upp till tre tums tjocklek. Efter spontning av planken slogs dessa ner i sjöbotten och en grävmaskin började fylla upp sand och dy över planken till det som senare skulle bli en invallningsvall. Det dryga arbetet pågick under tre års tid innan den omkring 400 meter långa vallen var färdig. I dag är nivåskillnaden omkring två meter mellan den torrlagda marken och sjöns nuvarande yta.

Ett pumphus byggdes vid västra delen av invallningen där tre elektriska pumpar ständigt pumpar upp tillrinnande vatten upp till Högholmasjön. Marken söder om Värsjövägen består till stor del av mossmark där det under krigsåren bröts torv till landets försörjning. Avrinning från dessa mossar sker mot pumpstationen.

Redan två år efter invallningens slutförande skedde det första plöjningen av den återvunna marken. Mängder av gamla stubbar plöjdes upp från tidigare sjöbottnen och dessa transporterades till Malmö som var i stort behov av bränsle till uppvärmning under Andra världskriget. Vid plöjning med bandtraktor 1947 antändes det torra gräset av en gnista från traktorn och omkring fem hektar mark, delvis besådd odling  förstördes. Brandkårerna från Vittsjö och Emmaljunga hade stort arbete med att förhindra vidare spridning av elden.

Planeringen av odlingsmarken kom så långt att skörd med självbindare kunde påbörjas men marken var fortfarande ganska sank varför självbindaren fick dras fram på medar! Nu sker ingen odling på den gamla sjöbotten utan marken används huvudsakligen som betesmark.

Denna nyodling anlades då markägaren premierades för sin nyvunna odlingsmark. Nu premieras markägare för skogsplantering på gammal åkermark!

I dag kan skymtas planeringen av travbanan på mossarna men vegetationen har övertagit och det är svårt att se var travbanan var planerad.

Höjalen har i dag ett förstklassigt vandrarhem med full beläggning förra året medan renovering och modernisering pågår för närvarande redo för kommande års verksamhet. Samlingsrummet för bland annat föreningssammankomster är nymålat och uppfräschat.

 

 

 

Flygfoto av Höjalen, troligen före 1945 då vattensamlingar syns överst och t v i bild.

 

Idyllen är betande gäss på det som en gång var sjöbotten

Top