"PERSONLIGT"

Insikt
Du dyker upp som ett spöke
ur minnenas skuggor.
Jag förjagar dig ur mitt sköte
och sen jag förstår.

Att det jag en gång ville
och trodde var allt.

Känner jag idag
att det söker jag inte alls.bild_insikt.jpg

Top