Hembygdsstuga i Emmaljunga

 

Wittsjö hembygdsförening har en egen stuga i Emmaljunga som kom till platsen omkring 1890. I dagligt tal kallas denna form av byggnad för ryggåsstuga men den rätta benämningen är byrestuga då huset har innertak och saknar den karaktäriska ryggåsstilen. Stugan har haft tämligen omfattande verksamhet under gången tid. hembygdsst.1-08.jpg

Hembygdsföreningen fick stugan som gåva av Emmaljunga NTO-förening som då inte hade någon verksamhet.

Uppgifter gör gällande att stugan flyttats till platsen omkring 1890. Den siste boende i stugan var Per (Skomakar-Per) Nilsson och hans hustru Pernilla (Palla). Tidigare ägde Per gården mitt emot stugan där numera familjen Kron är bosatta.

Då Per Nilsson sålde gården till Johan Nilsson flyttade han in i stugan som någon form av undantagsstuga. Per dog 1925, 97 år gammal men Palla bodde kvar i stugan till omkring 1940. I stugan har det varit skiftande verksamhet av olika boende men det är svårt att verifiera detta i kronologisk ordning. Stugan låg på ofri grund och vid Pernillas bortgång tillföll stugan och tomten Johan Nilsson.

Den legendariska roteknekten och bygdeoriginalet Måns Holmberg har en tid bott i stugan tillsammans med sin hustru och många historier om denne man finns nertecknade. Han var slagfärdig och var inte så noga med gränser då det gällde jakt. Efter hand började han fatta tycke för mormonernas läror och flyttade med hustrun till Utah i Amerika där makarna också avled.

Hembygdsstugan har även varit platsen för religiösa möten och så kallade månadsturer. Där har också den smått legendariska Tant Bertha Nilsson varit lärarinna vid ambulerade skola samt söndagsskollärare. Under årtiondens gång har sannolikt stugan också varit mötesplats för olika samlingar.

Emmaljunga NTO bildades 1929 och år 1959 erhöll NTO stugan som gåva av Johan Nilsson. Till en början var verksamheten inom NTO intensiv men avmattades efter hand. Stugan stod mer eller mindre övergiven ett antal år innan den skänktes till Wittsjö hembygdsförening.hembygdsst.2-08.jpg I samband med gåvan överlämnades också en kontant summa från NTO. Stugan var nergången och ett omfattande renoveringsarbete påbörjades och numera är stugan i bra skick både för hembygdsföreningens och andra föreningars samlingar i hembygdsstugan.

Hembygdsstugan är belägen vid vägen mot Bökholm cirka en kilometer väster om Emmaljunga där Egon Nilson har huggit in namnet i en sten..

Kontaktman är Monica Winkvist 0451-240 53.

Top