Ett minne i Vittsjö: Fest- platsen Getahålan

Dagens ungdomar och även medelålders människor känner knappast till namnet Getahålan i Vittsjö. Redan i början av förra seklet, 1900-talet, och kanske ännu tidigare var denna plats en samlingspunkt för fester och olika slag. Inte enbart människor utan också mygg och knott trivdes vid denna plats vid Vittsjöns östra strand vid Ubbalt.
getahlan-karta.jpg


Kartskissen förklarar hjälpligt hur du skall finna festplatsen Getahålan vid Ubbalt


Getahålan var den naturliga samlingsplatsen för sommarfester där många föreningar hade sina träffar. Flera nykterhetsorganisationer hade sina träffar där och kanske var det främst NTO som abbonerade på den natursköna plats för sina fester. Kyrkliga ungdomskretsen arrangerade midsommarfest från 1940-talet fram till 1962 då bilarna började bli allt vanligare transportmedel och parkeringsplatserna vid Getahålan var ett fåtal. Cykeleran började lida mot sitt slut. Under Getahålans glanstid serverades även fika vid festerna och på scenen har enkla sketcher samt tal framförts.
getahlan-08.jpgI dag är området beväxt med björkar och sly och endast den som känner till platsen för de många festligheterna kan lokalisera sig.








getahan-scen-08.jpg
Dock finns ruttnande rester kvar av den primitiva scenen där bland annat Sjöa-Sven från Tyringe har varit lekledare med sitt dragspel. I dag finns endast ett par stolpar och en timmerbit kvar av ursprungliga scenen. En skylt markerar var scenen en gång fanns. Sjöa-Sven färdades till sina spelplatser på lättviktsmotorcykel med dragspelet på pakethållaren, insvept i något så när vattentät material. Platsen har också varit en populär grillplats då grillplatser kan skönjas här och var bland uppväxande skogen. Det är enbart en gissning att namnet Getahålan har kommit från platsen där getter hade sitt sommarbete?

Ett par dagars arbete av några frivilliga skulle kunna återställa den gamla festplatsen!

Top