Vev i sängkammaren gav ljus i Brunshult

Den 14 januari 1915 kopplades strömmen på i Vittsjö samhälle och förundran var stor att ljuset kunde flyta fram i de ihåliga trådarna! Då var det endast samhället som hade elektricitet medan landsbygden fick vänta i värsta fall fram till 1950-talet innan strömmen kom i trådarna. Sista anslutningen till ordinarie ledningar skedde så sent som 1958.

Men, redan 1928 fanns det elektricitet i Brunshult, Vittsjö intill gränsen mot Röke. Det var på sin tid kände och aktade mångsysslaren BrunshultaChristen (farfarsfar till Berne Svensson (Bernes service) i Brunshult).

Redan omkring 1840 anlades en kvarn i Brunshult (Christens Mölla). Christen utförde stora förbättringar genom att gräva en kanal mellan jordvallarna och fick därmed en fallhöjd på vattnet med sju meter. christens-mlla-2--ebbe.gifGenom denna insats blev det en till ytan tämligen stor hålldamm. I samband med verksamheten vid kvarnens upphörande omkring 1928 byggdes ett kraftverk med turbin. Effekten på turbinen var så kraftig att tre gårdar i Brunshult fick tillgång till elektricitet på sina upplysta gårdar.


På detta område fanns en gång i tiden Christens mölla. I dag är möllan och kraftverket borta då ett grustag har omvandlat terrängen.
 

En träränna byggdes för att den sista sträckan leda vattnet till turbinen. På den tiden gällde det endast elektriskt ljus då strömslukande apparater inte hade funnit sin väg till abonenterna.

Den elektriska verksamheten sköttes ganska rationellt då 500 meter elektriska luftledningar byggdes men vattentillgången var stundtals begränsad. Därför levererades inte någon ström dygnet runt under endast under den mörka delen. Att fotledes ta sig de 500 meterna från byn till kraftverket för att öppna eller stänga dammluckorna var föga realistiskt. christensmlla-1-ebbe.gifDärför drogs en vajerledning från dammluckorna till Anton Svenssons sängkammare. Där fanns då en fast monterad vev och med hjälp av denna vevanordning och vajern kunde dammluckorna öppnas och stängas! När mörkret föll vevades det i sängkammaren och när det var läggdags vevades det igen. Detta nästa primitiva kraftverk fungerade fram till 1946 då de större kraftbolagen gjorde sitt intrång på marknaden.


I detta boningshus bodde en kort tid Brunshulta Christen. I mitten av 1940-talet nertecknade Allan Johansson i Hårsjö huset. Boningshuset låg strax intill Christens mölla.
Vid industriområdet fanns som omtalats en mölla men där fanns även ett sågverk samt anordning för hyvling av takspån. Allt drevs med vattenkraft. Sågplatsen flyttade 1911 till nuvarande Bernes Service då sågen drevs med ångmaskin. På samma plats finns i dag en modern såganläggning.

Hur många människor i dag skulle anstränga sig dra några varv med en tröggående vev för att få lite ljus till husbehovet? På den aktuella tiden fanns ingen annan möjlighet utan alla var säkert belåtna med något så när tillfredställande belysning, troligen med 127 volts spänning.

Top