Bålet, ett minne efter Åke i Bröna

I alla tider har platsen kallats Bålet i Bröna men platsen finns på Björstorp ägor. Ursprunget kan finnas i att Åke var bosatt i Bröna. Åke i Bröna och hans fem söner kan ha hetat Persson i efternamn. Åke ägde på sin tid hela Bröna by. Snapphanarna ansträngde sig för att värva storbonden Åke och hans söner till sina rövarband men Åke hade tidigt övergått till den Svenska sidan. Åke blev mer eller mindre förklarad fredlös av Snapphanarna. För att i någon mån komma undan Snapphanarna flyttade han till sin son Måns vid Femtingsmöllan vid Hyngarp. Åke kände oro inför snapphanebanden och tog sig stigledes mot hemmet i Bröna efter sitt besök i kyrkan. Hans väg hade kartlagts av Snapphanarna och en av rövargänget klättrade upp i ett träd och en kula från en Snapphane ändade Åkes liv. Platsen där Åke sägs ha blivit mördad för mer än 300 år sedan har sedan dess utmärkts med ris och grenar. För traditionen vidare geblet-brna-ebbe.gifnom att fylla på den minskande högen av grenar!


Bilden från platsen där Åke i Bröna sägs ha blivit mördad. En skylt visar platsen.

epe

Top