Våra trädgårdar
Torsdag, 13. April 2023, 19:00
Kontakt Admin

Thomas Johnsson från Göingebygdens Biologiska Förening berättar om arbetet i deras trädgård.

Vi får många exempel på hur man enkelt kan öka den biologiska mångfalden i sin trädgård, även om det är en liten tomt i ett tättbebygt område. Därmed ökar man även engagemanget och trivseln runt sin bostad.

Vi kikar på floran, fåglarna, däggdjuren och insekterna och upptäcker - som man kan göra bara man är nyfiken - många olika intressanta arter!

Fri entré

Ett samarrangemang med Bibliotekets vänner.

Plats Vittsjö Bibliotek
Top