Farstorps Vägkyrka
Tisdag, 25. Juni 2024, 13:00 - 16:00
Kontakt Expeditionen 0451774600

Tisdagen den 25 juni

Sång till dragspel, gitarr och bas                              

Börje Färms trio, Kristianstad                                      

Börje Färm och Lars Färm, Kristianstad

Rune Lindkrantz, Kristianstad

 

FARSTORPS VÄGKYRKA 2024-06-24 – 2024-07-05 KL 13.00-16.00.

MUSIKANDAKT VARDAGAR KL 14.00.

Plats Fartorps kyrka 14.00
Top