Musik i Sommarkväll
Tisdag, 23. Juli 2024, 19:00
Kontakt Expeditionen 0451774600

Tisdag 23 juli kl 19.00

Musik av Bach och Piazzolla Mirjam, Sara, Rebecca och Karin Enger är en familje-ensemble (stråkvartett) som har gett konserter under snart femton år runt om i Sydsverige. Alla fyra arbetar med musik

Plats Norra Åkarps kyrka
Top