Farstorps vägkyrka
Tisdag, 28. Juni 2022, 13:00 - 16:00
Kontakt Bjärnums pastorat

Sång och musik med Börje och Lars Färm, Kristianstad och Rune Lindkrantz, Kristianstad.

Plats Farstorps kyrka
Top