Vittsjö försökte bli "Skånes Djursholm"?

Jag jobbar med en artikelserie om Luxus och Uno Kristiansson och han nämner idéer om hur Vittsjö skulle bli ett "Skånes Djursholm" under 50-talet och början av 60-talet. I "paketet" ingick t ex ALGAs etablering, utveckling av "annan finstämd industri", byggande av golfbana, pensionat, utveckling av campingplatsen etc. Zoega och Dunker har månne viss betydelse?
Vem vet lite mera om detta?
Kontakta mig gärna på tfn 0451-23111 eller med ett mail till redaktionen.
Tack på förhand!
Läs gärna den inledande artikeln under fliken Historia: "LUXUS, företaget som Vittsjö, år 1950, inte ville ha".
Min fortsatta arbetsplan ser ut som följer.

Just nu jobbar jag med ett kapitel om Unos uppväxttid. Det är en spännande tid med skildringar från såväl Bjärnum som Vittsjö vilka jag hoppas kunna publicera om någon vecka när bildmaterialet är klart.

I senare kapitel skall jag försöka skildra hur företaget Luxus expanderade och hur Vittsjö försökte bli något av ett "Skånes Djursholm". Här känner jag att jag behöver intervjua personer med ytterligare kunskaper om denna tid då ALGA kom till Vittsjö, golfbanan byggdes etc. Den som läser detta och vet något om förhållandena är välkommen att kontakta undertecknad.

Unos år i Stockholm vill jag också skildra lite utförligare men det får bli om tid och utrymme medger detta.

Sedan har jag planer på att skriva sex kapitel om de eror som passerat revy sedan bildandet av företaget Luxus.
Jag tänker då på:
-Produktionseran
-Marknadseran
-Strategieran
-Den nyindustriella eran
-Den efterindustriella eran och
-Den globala eran  

Top