Vittsjö försökte bli "Skånes Djursholm"?


Min fortsatta arbetsplan ser ut som följer.

Just nu jobbar jag med ett kapitel om Unos uppväxttid. Det är en spännande tid med skildringar från såväl Bjärnum som Vittsjö vilka jag hoppas kunna publicera om någon vecka när bildmaterialet är klart.

I senare kapitel skall jag försöka skildra hur företaget Luxus expanderade och hur Vittsjö försökte bli något av ett "Skånes Djursholm". Här känner jag att jag behöver intervjua personer med ytterligare kunskaper om denna tid då ALGA kom till Vittsjö, golfbanan byggdes etc. Den som läser detta och vet något om förhållandena är välkommen att kontakta undertecknad.

Unos år i Stockholm vill jag också skildra lite utförligare men det får bli om tid och utrymme medger detta.

Sedan har jag planer på att skriva sex kapitel om de eror som passerat revy sedan bildandet av företaget Luxus.
Jag tänker då på:
-Produktionseran
-Marknadseran
-Strategieran
-Den nyindustriella eran
-Den efterindustriella eran och
-Den globala eran  

Top