Nu närmar sig vintern!

Du hjälper oss med gaturenhållning och snöröjning genom att:

- ta bort växtlighet som spridit sig utanför din tomtgräns
- se till att det är fri höjd, 2,5m, över gångbana
- se till att det är fri höjd 4,6m, över körbana
- parkera bilen enligt gällande trafikregler


Frågor eller synpunkter gällande Tekniska kontorets verksamhet lämnas till Servicekontoret som vidarebefordrar dessa till ansvarig person inom Tekniska kontoret.

Top