Wittsjö hembygdsförening söker hjälp

VITTSJÖ. I början av februari kommer hembygdsföreningen att genomföra sitt årsmöte. Göran Walther som är föreningens webbansvarige har skickat en önskan om hjälp till redaktionen.

Valberedningen vill ha förslag på kandidater.

Det viktiga arbetet att ta fram förslag på ledamöter i styrelse och kommittéer sköts av valberedningen. De är: Sivard Strand, Perstorp 5127, 0451-25043. Lena Svensson, Gundrastorp  4088, 073-4088111. Olof Lunnergård, Lundsgård 5084, 070-3695485.

Valberedningen uppmanar alla medlemmar att fundera och höra av sig om vänner och bekanta som skulle kunna passa in på olika poster. Valberedningen arbetar kontinuerligt fram till nästa årsmöte. Ett genomarbetat och väl förankrat förslag från valberedningen är viktigt. Nästa förslag presenteras vid årsmötet tisdagen 9 februari 2016.

När valberedningen får förslag tar de kontakt med personen både per telefon och personligen. Intervjuer genomförs och kandidaten får veta mer om vad som förväntas av en ledamot och ungefär hur mycket tid uppdraget tar. Referenser tas också. Uppgifter som lämnas till valberedningen stannar hos valberedningen. Allt behandlas konfidentiellt.

Varför skall man engagera sig i Wittsjö Hembygdsförening? Om man sympatiserar med föreningens breda arbete för hembygden och vill utveckla såväl arbetet för hembygden som föreningen så får man engagera sig. Det bästa sättet att förändra något är att påverka och då får man engagera sig.

Funktionärer som inte tänker kandidera för fortsatt uppdrag under 2016 ombeds att senast 15 november 2015 anmäla detta till valberedningen. Nya funktionärer är välkomna med sin anmälan. Kandidater i åldern under sjuttio år äger företräde.

Välkommen med Din anmälan!

Top