VÄRLDSBÖNDAGEN I VITTSJÖ

VITTSJÖ. I Vittsjö liksom i övriga delar i hela världen kommer unisont att högtidlighålla Världsböndagen. Samlingen sker i församlingshemmet den 4 mars med början klockan 19.

Gun Britt & Bo Malmberg medverkar vid Världsböndagen i Vittsjö.

Samlingen är ekumenisk där alla religiösa grupper samlas till gemensamt motto med Kristna Samrådsgruppen som sammankallande. Världsböndagen firades för första gången 1930 och blev ekumenisk 1981.

I Vittsjö sker firandet under medverkan av alla religiös samfund. Första samlingen hölls i Kuba 1930 och i år är detta land motto för hågkomst.

Utöver internationella programmet blir det lokal medverkan av Berne Svensson som berättar om sin resa och sina upplevelser om just Kuba. Sångarparet Gun-Britt & Bo Malmberg medverkar med sång och musik.

Top