BJÄRNUM

Vi söker personer som är villiga att bevaka och skriva om Bjärnum !
Detta är mycket viktigt, inte minst mot Portalens syfte "att vara den naturliga sökvägen för ALL information om Vittsjö - Bjärnums bygderna! För närvarande skrivs det mycket om Vittsjö på Portalen, detta är naturligtvis glädjande. Vårt mål är att Portalen skall innehålla minst lika mycket information om Bjärnum.
Hjälp oss att via Portalen marknadsföra Bjärnum !
Glöm inte att vi idag har väldigt många besökare, fler än 16 000 på en dryg månad, även från utlandet!
Du som läser detta och vill hjälpa till, hör av dig, antingen via redaktionen på Huvudmenyn, eller via tfn 0451 234 23.
Top