Hemvändardag i Vittsjö kyrka

Många församlingsbor samt en del tidigare Vittsjöbor passade på att besöka sin hembygds kyrka vid kombinerad hemvändardag.

Lion kyrksöndag
HEMBYGDSKYRKSÖNDAG

Intresset för hembygdens kyrka visade sig vara tämligen stort då Wittsjö hembygdsförening arrangerade hembygdskyrksöndag i samband med hemvändardag. Flera utflyttade personer kom åter till sin hembygds kyrka. Föreningens sånggrupp sjöng och spelade flera hembygdssånger såsom Endast en blomma, samt Du hemmets jord. Predikan hölls av Vittsjöbördige prosten Sten Johansson och efter dopet av ett gossebarn bar han omkring den nydöpte i hela kyrkan för att på detta sätt bli bekant med församlingen! Efter gudstjänsten var det visning av kyrkans värdefullaste föremål. Bland annat visade de två brudkronorna. Några av de värdefulla silversakerna var tillverkade i början av 1800-talet. Dessutom visades olika mässkrudar och antependier. Vidare lämnades information om andra sevärdheter i det gamla templet. Senare var det lunchdags i församlingshemmet där det bjöds på Skånsk Äggakaga samt kagge med dopp. Även här medverkade sånggruppen och Sten Johansson tackade för en givande dag där sånggruppen med Ingegerd Nilsson varit ledare för dagen. Satsningen var så positiv att det lär bli en efterföljning till nästa år.

kyrksilver-07.jpgEn del av kyrkans värdefulla silverskatt med de två brudkronorna längst till vänster.
epe

Top