TRE SKOLOR I EMMALJUNGA

Den fjärde skolan i Vittsjö församling som uppfördes 1907 och togs i bruk 1908 var Emmaljunga småskola. Behovet av ytterligare en skola växte sig allt starkare och år 1923 byggdes Emmaljunga mellanskola. Innan dessa skolor byggdes fanns det givetvis även ambulerande skolor i Emmaljunga. En av dessa platser var belägen på den tomt där nu Sven Otto Lund har sin villa. Platsen håller på att återställas. Förhållandena är likartade för Lönsholma skolhus som uppfördes fast det inte fanns någon fast lärare, enbart ambulerande sådan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Otto Lund i dörröppningen till den backstuga som sannolikt var Emmaljunga första? fasta skola. I stugan bodde en knekt och det var troligen han som var lärare?

 

 

Den fjärde skolan i Vittsjö församling som uppfördes 1907 och togs i bruk 1908 var Emmaljunga småskola. Behovet av ytterligare en skola växte sig allt starkare och år 1923 byggdes Emmaljunga mellanskola. Innan dessa skolor byggdes fanns det givetvis även ambulerande skolor i Emmaljunga. En av dessa platser var belägen på den tomt där nu Sven Otto Lund har sin villa. Platsen håller på att återställas. Förhållandena är likartade för Lönsholma skolhus som uppfördes fast det inte fanns någon fast lärare, enbart ambulerande sådan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Otto Lund i dörröppningen till den backstuga som sannolikt var Emmaljunga första? fasta skola. I stugan bodde en knekt och det var troligen han som var lärare?


Det var sannolikt allmogen som tryckte på att skolhus skulle uppföras lite varstans. Skolstyrelsen kände tydligen trycket och det var liksom bara för kyrkostämman att besluta. Vid entreprenadauktion 1907 hade J B Eneroth lägsta anbud på 5 900 kronor men kyrkostämman var inte nöjd med detta utan utlyste ny auktion i augusti månad 1907. Då hade anbudet sjunkit till 5 350 kronor och gick då till N P Svensson i Värsjö medan Eneroths bud var allt för högt. Därmed hade N P Svensson fått i uppdrag att uppföra tre skolhus i församlingen på kortare tid än ett år!

Den första läraren i Emmaljunga småskola var Rut Eliasson som hade tjänsten från 1908 till minst 1932.

Ytterligare ett skolhus skulle uppföras i Emmaljunga och det blev mellanskolan. Byggmästare Arvid Olsson i Bjärnum antogs som entreprenör för 19 550 kronor i mars månad år 1923. I avtalet ingick att skolan skulle vara färdig för inflyttning sen 25 augusti 1923. Så blev det också. Lärare vid mellanskolan var under flera år fru Dagmar Fahlén. Därmed hade Emmaljunga by fått två skolor och ett par kilometer därifrån låg Björstorp folkskola.

Emmaljunga småskola står mer eller mindre tom och öde medan mellanskolan har undervisning för de yngsta genom förskolan. Det som en gång var bostad i norra delen är fortfarande bostad. Innan förskolan började sin verksamhet fanns det en gymnastiksal i den gamla skolsalen.

Emmaljunga mellanskola t v där det i dag är förskola. T h småskolan som i dag är bostad


Top