Vad har Bjärnum och Vittsjö gemensamt?

Massor med saker tex. en härlig natur, en intressant historia, trevliga människor, rik kultur  och massor med fina minnen att vårda. Och när det gäller kulturen kan vi särskilt lyfta fram två förnämliga exempel: Sommarakademin och Bjärnums manskör.

Sommarakademin, ja den var från första början ett Vittsjöinitiativ. Professorn Harald Svedner och arkeologen Anders Ödman tillsamman med Ebbe Persson, ordförande i Vittsjö hembygdsförening och Claes Ruderstam, Vittsjöfödd Vittsjöfantast men med sitt dagliga kall förlagt till skolan i Bjärnum: se där fyra duktiga herrar som drog igång Sommarakademin. Detta skedde 1987 med affischnamn som historikern Hans Hatte Furehagen och författaren Bunny Ragnerstam. Några år senare kom också Bjärnums Fornminnesförening att inbjudas deltaga som en av arrangörerna och sen har det rullat på. Tre dagar i början av augusti samlas folk från Sydsverige till tre dagar kring kultur av olika slag. Historia, litteratur och arkeologi har varit ledande ämnen. Årets sommarakademi börjar måndag 4 augusti och kommer att handla om medeltid i Skåne. En längre utfärd på tisdagen 5 aug är planerad till Herrevads kloster, Tomarps kungsgård, S:t Petri kyrka i Klippan och Kågeröds kyrka.

Studiefrämjandet i Hässleholm står för administrationen och tack vare sponsring av lokala företag som Bitc i Bjärnum, Wiwood AB i Vittsjö, Snapphanebygdens sparbank i Bjärnum och Handelsbanken i Vittsjö samt Harry B. Jönssons minnesfond har ekonomin gått runt. Deltagaravgiften ligger även i år på 800 kr, men anmäler man sig senast 15 maj kommer man undan med 600. Deltagarantalet har de sista åren ökat varför det är lämpligt att vara tidigt ute för att få säker plats.

Bjärnums Manskör är som namnet anger ett Bjärnumsinititativ, men inte desto mindre finns det också i den sångaren från Vittsjö. Framförallt ska nämnas kantorn, den nu pensionerade Curt Nilsson, populär profil i våra bygder. Förra året meddelade Curt att Jesus säger: jag är med er alla dagar, men Curt Nilsson tänker dra sig tillbaka med pension vid årets slut. Det har han nu gjort, dock inte från Manskören vilket gläder oss. Han är en härlig människa med mycken humor och ett stort hjärta för sina medmänniskor. Skrivaren har vid flera tillfällen haft glädjen att tjänstgöra i kyrkorna tillsamman med vännen Curt. Det har varit en glädje.

Om sin egen väg till kantorskallet i Vittsjö har Curt berättat i Norra Skåne. Det kommer oss att tänka på en historia från en församling där en ny kantor skulle anställas. Två sökte, en mycket kvalificerad musikdirektör och kompositör som tjänstgjort i en domkyrkoförsamling och en enkel folkskollärare som med nöd och näppe klarat av sin examen. Båda fick provtjänstgöra var sin söndag. Musikdirektören hade ett långt avancerat preludium till den första psalmen. Det varade ett par minuter innan han kom fram till melodin på psalmen.

Skolkantorn tog ett par ackord och gick sen på psalmen direkt. När kyrkorådet skulle välja var det sen inga problem, för som en av gubbarna sa:

-Dä ä klart vi ska ha skolläraren, han ä ju den bäste o skickligaste tycker i alla fal ja, för han kom ju rätt direkt. Den andre stackaren fick ju leta o leta innan han äntligen kom fram så vi kunne börja sjunga.


Vårhälsningar mitt i februari från DGG på Hagegatan i Bjärnum

Top