Fantastiska Österlen

Brösarps backar är en del av ett backlandskap som omger orten och är bygdens mest kända attribut.

Backarna är avlagringar från senaste istiden och är belägna i utkanten av Linderödsåsens högplatå som här krackelerar ut i Hanöbukten. De är kalkhaltiga och består främst av mo och sand. Området är känt för att vara naturskönt och för sin flora och hålls öppet genom betning. I Brösarps norra backar har vegetationen gräsheds- och sandstäppskaraktär. Där växer bland annat sandnejlika, sandlilja och hedblomster. I Brösarps södra backar hittar man gullviva, backsippa och mandelblom. De södra backarna är också de mest besökta då Trafikverket har en strategisk rastplats längs riksväg 9 som löper genom backarna. Brösarps norra backar är dock betydligt större än de södra backarna både vad gäller areal och höjdskillnader.

Brösarps backar är också en del i av ett av södra Sveriges största naturreservat, Verkeåns naturreservat på 2 566 ha. Både backarna och reservatet hyser ett flertal vandringsleder av vilka Skåneleden är den längsta.

Under 1930-talet lockades ”målarprinsen” Prins Eugen till Brösarp under flera somrar för att avbilda backarna ur olika perspektiv.
Den vackra naturen runt Brösarp har bidragit till att flera reklamfilmer spelats in i omgivningen, som t ex den berömda Bregottreklamen inspelad i södra backarna och Nissan Primera-reklamen inspelad i de norra backarna. Även långfilmer har spelats in runt byn. Under inspelningen av Bröderna Lejonhjärta använde man sig av Källagårdens äppelodlingar i kanten av Brösarps södra backar att gestaltaKörsbärsdalen.

Top