Större hackspett

Större hackspett. Här presenterar Gert ännu en av våra så kallade "stannfåglar", med andra ord fåglar som stannar i vårt land under hela året.

Denna gång får vi lära oss lite mer om den Större hackspetten. Fågeln heter på latin Dendrocopos major och är en fågelart inom familjen hackspettar Picidae. Den förekommer i Europa, norra Afrika och norra Asien och merparten av världspopulationen är stannfåglar förutom de som häckar i den kallaste nordligaste delarna av utbredningsområdet.

Den känns igen på de två avlånga vita skulderfläckarna och den röda undergumpen. Längden är 23–25 cm och vingspannet 34–39 cm. Den väger ungefär 80 gram.

Fullvuxna hanar har svart hjässa med en röd fläck i nacken medan fullvuxna honor saknar rött på huvudet. Ungarna har röd hjässa precis som mindre hackspett. Större hackspett flyger i bågflykt, dvs i tydliga upp- och nedåtgående bågar.

Den större hackspettens närmsta släktingar är mellanspett, vitryggig hackspett och balkanspett. När balkanspettens utbredningsområde expanderade i Europa hybridiserade den ganska ofta med större hackspett men idag är det mycket ovanligt.

Bohålet hackas ut i en lövträdsstam, i såväl friska som murkna träd av t ex asp, al, björk eller ek, mindre ofta i barrträd. Övergivna bohål övertas gärna av stare eller vissa andra hålhäckare. Den kan även häcka i holk.

I maj läggs 5-7 ägg som ruvas i 12-13 dygn. Ungarna blir flygfärdiga efter 20-25 dygn och matas oftast en tid efter det att de har lämnat boet. Födan består av skalbaggar, myror, bladlöss och andra insekter, samt bär som till exempel blåbär och lingon- vintertid främst frön i gran- och tallkottar. Större hackspett tar ibland även fågelungar och ägg.

Vintertid uppsöker den gärna fågelbord där den främst äter talgbollar och jordnötter.

Besök gärna Gerts fantastiska hemsida där fler fåglar finns presenterade. www.gertphoto.fotosidan.se

Top