Persson & Svensson träprodukter AB

BJÄRNUM. En av Bjärnums yngsta industrier är Persson & Svensson Träprodukter AB, grundad 1965 och sysselsättande 5 man. Den ägs av kompanjonerna Knut G. Svensson, född 1910, och Bror Persson, född 1930.

Bror Persson Knut. G. Svensson

 

Efter skoltiden började Svensson arbeta hos fadern, som var lantbrukare. Han övergick sedan till att lära möbelsnickeri hos snickarmästare Hemdahl i Ballingslöv. Hade därefter anställning på Ballingslövs Träförädling. Efter ett par år på Järnvägsverkstäderna i Hässleholm, var han under fyra år anställd hos Herman Persson i Bjärnum.

Bror Persson började sitt yrkesarbete inom den mekaniska branschen. Vid Hässleholms Tekniska Skola tog han 1959 ingenjörsexamen. Var sedan samtidigt med Svensson anställd hos Herman Persson. Båda fortsatte sin anställning där någon tid efter det företaget flyttat till Tollarp. Men funderingar på att i kompanjonskap starta egen rörelse ledde till, att de hyrde en del av den fabrik, som Bjärnums Slöjdfabrik lämnade vid dess överflyttning till sina nya lokaler.

De började med att tillverka lådor till inredningar. Men då plast visat sig på detta område bli en allt svårare konkurrent till träet, blev det dags att finna något annat tillverkningsobjekt. Det blev då skolbänkar, som fick ersätta lådorna. Valet visade sig vara riktigt. Fabrikens tillverkning av trädetaljer till skolbänkar har nu nått upp till 800 bänkar per månad.
Distributionen är löst på så sätt, att alla bänkarna levereras till företaget TAMÖ i Trelleborg. Där kompletteras bänkarna med metallunderrede, och sedan ombesörjer TAMÖ leveransen till respektive mottagare.

Men förutom de enmansbänkar, som företaget nu tillverkar, kommer troligen en ny, mer komplicerad typ snart in i produktionen. En bänktyp, så utformad, att två och två elever kommer att sitta mitt emot varandra med bord emellan sig. Provbänkar av denna typ har redan utförts av företaget.

Källa: Boken - Från slöjd och hantverk till Möbelfabriker i Göinge Källa: Boken - Från slöjd och hantverk till Möbelfabriker i Göinge.

Avskrivet av Liselotte Svensson 2018-01-30

Top