Från slöjd och hantverk till möbelfabriker i Göinge

Göingesnickarnas handarbete med enkla verktyg i gången tid gav grunden till den möbelindustri, som blivit en betydelsefull del av bygdens näringsliv.

FÖRORD 
Lång tid har förflutit från det primitiva slöjdstadiet – med groft tillyxade verktyg och redskap – till vårt kunnande i dag, då vi förmår behandla materialet att krav på ändamålsenlighet och estetisk form uppfylls. Under denna tid har göingarnas sysslande med träarbete nått från stubbstol och bockbord fram till en möbeltillverkning, som gett dem en plats på världsmarknaden. Generation har avlöst generation på utvecklingens väg.

Hur var det då för yrkets tidigaste utövare i våra trakter? Vad vet vi om de män, som brottades med i dag okända svårigheter – som kanske mötte mer av motstånd än bistånd i sin strävan att vinna framgång? Deras insats vore väl värd något mer än enbart glömska.

För nuvarande generation – och än mer för kommande bör det väl vara av intresse att veta något om den industris början, som gjort Bjärnum till vad där är, och om de hantverkare och små verkstäder som föregick fabrikerna.På sitt årsmöte 1965 gav nedannämnda förening fyra av sina medlemmar i uppdrag, att skildra det göingska möbelhantverket och möbelfabrikernas tillkomst i Bjärnum.

Resultatet föreligger härmed – möjliggjort genom välvilligt tillmötesgående av minnesgoda yrkesmän och andra personer i vårt samhälle, genom Bjärnums Hantverksförenings fotoarkiv samt genom bidragsgivare i Verum, Vittsjö, Emmaljunga, Visseltofta, Vankiva och Farstorp.

Till vårt tack till alla som bidragit till det uppnådda resultatet fogar vi förhoppningen, att dessa uppteckningar skall åt kommande släktled kunna ge en bild av hur det varit inom en betydelsefull gren av bygdens näringsliv i gången tid.

Bjärnum i november
1969 NORRA SKÅNES MÖBELFABRIKANTFÖRENING

Avskrivet ur: Från slöjd och hantverk till möbelfabriker i Göinge (Bild 1 boken, eller sätt den där ni tycker!) ’Så inleds boken om Bjärnums möbelfabriker och dess omgivningar. Bjärnum blev i stor utsträckning känd för sin möbeltillverkning långt över gränserna och än i dag kommer det folk och frågar om våra fabriker som låg i Bjärnum och som på sin tid gav samhället flera arbetstillfällen.

Nästa artikel handlar om ”OFÄRDSÅR I GÖINGE” och är en fortsättning i boken om våra fabriker. På återseende.
Skrivet av Liselotte Svensson 2018-08-28

 

Top