Föremål på Bjärnums Museum, del 1

På museet i Bjärnum finns ca 400,000 olika föremål från bygden och dess omgivning och i häftet ”Bjärnums museum och hembygdssamlingar” finns en del av dessa beskrivet. Gammal teknik för att laga sprucket stengods, porslin och keramik.

Zinkning
Det innebar att man hopfogade det spruckna kärlet med någon form av metalltråd, vanligtvis tenn. Med ett speciellt borr gjorde man hål på båda sidor om fogen. I dessa hål trädde man sedan en glödgad metalltråd, som sedan sträcktes och spändes så att fogen blev så tät som möjligt.  

Gerning
Innebar att man tätade ett ihoplimmat kärl med remsor av näver som lindadesmycket tätt.

I Hillarp i Norra Åkarps socken bodde vid 1800-talets slut en man vid namn Olof Pedro. Han livnärde sig bland annat på att zinka och gera trasiga kärl till folk. Dessa tre föremål kan beskådas i montersalen.

Skrivmaskin av märket Hall
Företaget Hall Company, Salem Massachusetts, USA startade sin verksamhet 1887. År 1890 flyttade företaget till Boston där tillverkningen fortsatte.

Skrivmaskin Hall

Denna skrivmaskin av märket Hall är tillverkad i Boston och har tillverkningsnummer 13819. Skrivmaskinen finns i dag i den gamla skolans lärarbostad.

Assegaj spjutspets


Spjutspets

Spjutspetsen kommer från Belgiska Kongo. Enligt uppgift är den tagen ur en död infödingskropp år 1910, av Kristofer Wendt från Hovdala. Wendt tjänstgjorde som polis i Kongo. Spjutspetsen av järn har suttit på ett kastspjut av trä, en s.k. Assegaj. Denna typ av spjut användes av ett folk i gränstrakterna mellan Sudan, Centralafrikanska republiken och Kongo. Spjutspetsen kan beskådas i vapenvalvet i källarplanet.

Kanna i Delftporslin Kannan har tillhört Karl XI:s fältservis. Enligt tradition blev kannan kvarlämnad av kungen efter övernattning på en gård i Åkarps socken 1683. Karl XI var då på väg från Kristianstad till Göteborg. Kannan finns i montersalen

Avskrivet ur häftet ”Bjärnums Museum och hembygdssamlingar”, fler föremål kommer att beskrivas i del 2. Avskrivet av: Liselotte Svensson 2018-10-24 Foto: Arkiv

Top